White Tern
Gygis alba
Nestling
White Tern (Gygis alba) photo image
Oeno Island, French Polynesia                        September, 2013                        ©Mike Danzenbaker