White-lored Tyrannulet
Ornithion inerme
White-lored Tyrannulet (Ornithion inerme) photo image
El Para Reserve, Napo, Ecuador                        July, 2013                        ©Mike Danzenbaker